Verhoging lage BTW tarief

23 Nov 2018 00:00

Verhoging lage BTW tarief

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op de eerste levensbehoeften en op een aantal arbeidsintensieve diensten. Onderdeel van het Belastingplan 2019 is een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% met ingang van 1 januari 2019. Er komt geen overgangsmaatregel. Dat betekent dat het moment waarop de btw verschuldigd is, bepaalt hoe hoog het lage btw-tarief is.

Vooruitbetalingen

Op in 2018 ontvangen vooruitbetalingen is het tarief van 6% van nog toepassing, ongeacht wanneer de factuur is verzonden of wanneer de prestatie is verricht. Wil sprake zijn van een vooruitbetaling, dan moeten alle relevante onderdelen van de prestatie bekend zijn op het moment dat de betaling plaats vindt.

Reguliere betalingen

Voor reguliere betalingen voor prestaties maken we onderscheid tussen drie situaties:

1.Bij toepassing van het kas-stelsel is btw verschuldigd op het moment waarop de betaling wordt ontvangen. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%. Is dat in 2019, dan is het tarief 9%.

2.Heeft de ondernemer een factureringsplicht, dan is de btw verschuldigd op het moment van uitreiken van de factuur. Een factureringsplicht geldt voor prestaties aan andere ondernemers en aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Ook geldt een factureringsplicht voor afstandsverkopen en intracommunautaire leveringen. Als de prestatie nog niet is verricht, is er nog geen factureringsplicht.

3.Heeft de ondernemer geen factureringsplicht en past hij niet het kasstelsel toe, dan is de btw verschuldigd op het moment waarop de prestatie wordt verricht. Is dat in 2018, dan geldt het tarief van 6%; is dat in 2019, dan geldt het tarief van 9%. Het moment waarop de factuur wordt uitgereikt is niet van belang in dit geval.


Contact

Chroomstraat 34
2718 RR Zoetermeer
Nederland
079 7170707
info@kassacentrum.nl